اجاق گاز بیمکث برقی مدل MG0021
اجاق گاز برقی بیمکث
MG0021
مدل MG0021
اجاق گاز بیمکث-برقی
112,859,000
86,901,430
اجاق گاز بیمکث برقی مدل MG0022
اجاق گاز برقی بیمکث
MG0022
مدل MG0022
اجاق گاز بیمکث-برقی
92,859,000
71,501,430
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0060
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0060
مدل MG0060
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
62,699,000
48,278,230
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0061W
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0061W
مدل MG0061W
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
60,619,000
46,676,630
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0061
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0061
مدل MG0061
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
57,119,000
43,981,630
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0039 سفید
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0039 سفید
مدل MG0039 سفید
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
56,695,000
43,655,150
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0040 سفید
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0040 سفید
مدل MG0040 سفید
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
56,695,000
43,655,150
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG0038
اجاق گاز استیل بیمکث
MG0038
مدل MG0038
اجاق گاز بیمکث-استیل
55,489,000
42,726,530
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG0034
اجاق گاز استیل بیمکث
MG0034
مدل MG0034
اجاق گاز بیمکث-استیل
55,289,000
42,572,530
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG0012
اجاق گاز استیل بیمکث
MG0012
مدل MG0012
اجاق گاز بیمکث-استیل
53,495,000
41,191,150
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG0013
اجاق گاز استیل بیمکث
MG0013
مدل MG0013
اجاق گاز بیمکث-استیل
53,495,000
41,191,150
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0065Plus
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0065Plus
مدل MG0065Plus
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
53,299,000
41,040,230
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0011
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0011
مدل MG0011
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
52,895,000
40,729,150
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0016
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0016
مدل MG0016
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
52,895,000
40,729,150
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0048
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0048
مدل MG0048
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
52,669,000
40,555,130
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0040
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0040
مدل MG0040
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
52,295,000
40,267,150
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0039
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0039
مدل MG0039
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
52,295,000
40,267,150
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0058
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0058
مدل MG0058
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
51,989,000
40,031,530
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0059
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0059
مدل MG0059
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
51,989,000
40,031,530
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0014
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0014
مدل MG0014
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
47,199,000
36,343,230
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG0018
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG0018
مدل MG0018
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
47,199,000
36,343,230
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG003
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG003
مدل MG003
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
45,599,000
35,111,230
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG004
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG004
مدل MG004
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
45,599,000
35,111,230
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG5084
اجاق گاز استیل بیمکث
MG5084
مدل MG5084
اجاق گاز بیمکث-استیل
44,579,000
34,325,830
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG5094
اجاق گاز استیل بیمکث
MG5094
مدل MG5094
اجاق گاز بیمکث-استیل
44,579,000
34,325,830
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG5088
اجاق گاز استیل بیمکث
MG5088
مدل MG5088
اجاق گاز بیمکث-استیل
44,029,000
33,902,330
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG5089
اجاق گاز استیل بیمکث
MG5089
مدل MG5089
اجاق گاز بیمکث-استیل
44,029,000
33,902,330
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG5096
اجاق گاز استیل بیمکث
MG5096
مدل MG5096
اجاق گاز بیمکث-استیل
43,729,000
33,671,330
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG5095
اجاق گاز استیل بیمکث
MG5095
مدل MG5095
اجاق گاز بیمکث-استیل
43,429,000
33,440,330
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG5087G
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG5087G
مدل MG5087G
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
43,429,000
33,440,330
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG5090
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG5090
مدل MG5090
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
43,299,000
33,340,230
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG5080
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG5080
مدل MG5080
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
42,609,000
32,808,930
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG5081
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG5081
مدل MG5081
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
42,609,000
32,808,930
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG5091
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG5091
مدل MG5091
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
42,099,000
32,416,230
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG5092
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG5092
مدل MG5092
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
42,099,000
32,416,230
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG5097
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG5097
مدل MG5097
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
41,929,000
32,285,330
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG6010
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG6010
مدل MG6010
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
40,019,000
30,814,630
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG6011
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG6011
مدل MG6011
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
40,019,000
30,814,630
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG5083
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG5083
مدل MG5083
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
34,109,000
26,263,930
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG5012
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG5012
مدل MG5012
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
32,269,000
24,847,130
اجاق گاز بیمکث استیل مدل MG5013
اجاق گاز استیل بیمکث
MG5013
مدل MG5013
اجاق گاز بیمکث-استیل
31,579,000
24,315,830
اجاق گاز بیمکث شیشه ای مدل MG5016
اجاق گاز شیشه ای بیمکث
MG5016
مدل MG5016
اجاق گاز بیمکث-شیشه ای
21,889,000
16,854,530

راهنمای انتخاب و خرید اجاق گاز

بدون شک یکی از مهمترین تجهیزات آشپزخانه اجاق گاز می باشد. اجاق گاز معمولا یکی از پرکاربردترین وسایل آشپزخانه محسوب می شود از این جهت انتخاب یک اجاق گاز مناسب می تواند تا حدود زیادی خیال خانم های خانه دار را آسوده کند. لذا در این مختصر سعی شده است که اطلاعاتی در خصوص ویژگی های اجاق گاز مناسب ارائه شود. اجاق گازها به لحاظ ابعاد به انواع رومیزی ، مبله (کابین دار) و صفحه ای(توکار) تقسیم بندی می شوند.

اجاق گاز مبله : این نوع اجاق گاز از سالهای دور مورد استفاده قرار می گرفته است و در سالهای متمادی از لحاظ ظاهری و کارایی به کیفیت آن افزوده شده است. امروزه این نوع اجاق گازها دارای فر نیز می باشند. از مزایایی این نوع اجاق گازها می توان به قابلیت جابجایی و راندمان بالای حرارتی و از معایب آن می توان به فضای زیادی که اشغال می کند اشاره کرد.

اجاق گاز رومیزی : این نوع از اجاق گاز ساده ترین نوع اجاق گاز می باشد. از مزایای این نوع اجاق گاز ، قابلیت جابجایی و فضای کمی است که اشغال می کند و از معایب آن می توان به ظاهر نه چندان شکیل و راندمان پایین حرارتی آن اشاره کرد. این نوع اجاق گاز برای ادارات و مغازه ها مناسب می باشد.

اجاق گاز صفحه ای : با توجه به طراحی مدرن و امروزی آشپزخانه ها و طراحی فرهای توکار ، این نوع اجاق گازها به تدریج جای خود را در آشپزخانه های ما باز می کنند. از مزایای این اجاق گاز ها می توان به طراحی زیبا ، فضای اشغالی کم ، راندمان حرارتی مناسب اشاره کرد.


تقسیم بندی اجاق گازها به لحاظ سوخت مصرفی


اجاق گاز صفحه ای برقی : این نوع اجاق گازها دارای توان گرمایی بالاتر و قدرت پخت بهتری می باشند اما با توجه به استفاده از برق نسبت به سایر اجاق گازها ، پرهزینه تر می باشند.

اجاق گاز صفحه ای گازی


تقسیم بندی اجاق گازهای صفحه ای به لحاظ جنس صفحه


اجاق گاز صفحه ای استیل : دارای دونوع استیل صاف و ضد خش(آجدار) می باشند. اجاق گاز با استیل صاف بدلیل سطح صاف وصیقلی بهتر از سایر اجاق گازها تمیز خواهد شد اما احتمال خش دار شدن را نیز دارد.

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای : اجاق گازهای شیشه ای دارای ظاهری بهتر نسبت به نوع استیل می باشند. جنس شیشه این نوع اجاق گازها از جنس شیشه سکوریت نشکن می باشد که معمولا در برابر حرارت مقاوم بوده و به این راحتی شکسته نمی شوند. این اجاق گاز معمولا در دو رنگ سفید و مشکی تولید می شود که رنگ سفید نسبت به رنگ مشکی گرانتر می باشد.

اجاق گاز سرامیکی : این نوع اجاق گازها علاوه بر برخورداری از ظاهری مناسب دارای مقاومت حرارتی بیشتری نسبت به اجاق گازهای شیشه ای می باشند.


معیارهایی مهم در هنگام خرید اجاق گاز صفحه ای


ترموکوبل : ترموکوبل در اجاق گازهایی که از سوخت گاز استفاده می کنند در هنگام خاموش شدن شعله به علت سر ریز غذایی یا به هر علت دیگر به صورت خودکار جریان گاز را قطع می کند.

فندک : یکی دیگر از معیارهای قابل ذکر داشتن فندک می باشد که تقریبا همه اجاق گازهای صفحه ای امروزی مجهز به فندک می باشند.

نشان استاندارد : در هنگام خرید اجاق گاز حتما از دارا بودن نشان استاندارد آن اطمینان حاصل فرمایید.kitchen built-in hob gas

اجاق گاز بیمکث

گاز بیمکث

اجاق گاز مبله بیمکث

اجاق گاز توکار بیمکث

اجاق گاز استیل بیمکث

اجاق گاز شیشه ای بیمکث

خرید اینترنتی اجاق گاز بیمکث

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی بیمکث