اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل IS5911
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
IS5911
مدل IS5911
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
59,945,000
47,956,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل IS5910
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
IS5910
مدل IS5910
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
59,945,000
47,956,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل IG5912
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
IG5912
مدل IG5912
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
59,500,000
47,600,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل IG5911
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
IG5911
مدل IG5911
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
55,295,000
44,236,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل IG5910
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
IG5910
مدل IG5910
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
55,295,000
44,236,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل IG5902
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
IG5902
مدل IG5902
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
53,295,000
42,636,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G504M
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G504M
مدل G504M
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
50,780,000
40,624,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل IS4602
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
IS4602
مدل IS4602
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
50,715,000
40,572,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G524
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G524
مدل G524
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
50,225,000
40,180,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G503M
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G503M
مدل G503M
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
49,370,000
39,496,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G503D
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G503D
مدل G503D
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
46,490,000
37,192,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S512
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S512
مدل S512
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
44,970,000
35,976,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S513
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S513
مدل S513
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
44,970,000
35,976,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S515
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S515
مدل S515
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
44,970,000
35,976,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S514
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S514
مدل S514
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
44,145,000
35,316,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G501
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G501
مدل G501
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
43,950,000
35,160,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G523
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G523
مدل G523
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
43,950,000
35,160,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G527
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G527
مدل G527
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
43,950,000
35,160,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G528
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G528
مدل G528
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
43,950,000
35,160,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S505
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S505
مدل S505
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
43,330,000
34,664,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S506
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S506
مدل S506
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
43,330,000
34,664,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S503
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S503
مدل S503
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
42,475,000
33,980,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S501
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S501
مدل S501
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
41,995,000
33,596,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S502
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S502
مدل S502
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
41,995,000
33,596,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G525
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G525
مدل G525
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
41,775,000
33,420,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G504
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G504
مدل G504
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
41,690,000
33,352,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G503T
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G503T
مدل G503T
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
41,495,000
33,196,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G518
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G518
مدل G518
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
41,330,000
33,064,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G522
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G522
مدل G522
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
41,330,000
33,064,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G502
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G502
مدل G502
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
40,620,000
32,496,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G415
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G415
مدل G415
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
35,760,000
28,608,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G416
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G416
مدل G416
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
35,760,000
28,608,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S403
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S403
مدل S403
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
34,235,000
27,388,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G408
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G408
مدل G408
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
33,995,000
27,196,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S401
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S401
مدل S401
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
32,630,000
26,104,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G402
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G402
مدل G402
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
31,300,000
25,040,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G302
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G302
مدل G302
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
28,815,000
23,052,000
اجاق گاز ایلیا استیل استیل مدل S201
اجاق گاز استیل ایلیا استیل
S201
مدل S201
اجاق گاز ایلیا استیل-استیل
21,435,000
17,148,000
اجاق گاز ایلیا استیل شیشه ای مدل G202
اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل
G202
مدل G202
اجاق گاز ایلیا استیل-شیشه ای
20,405,000
16,324,000

راهنمای انتخاب و خرید اجاق گاز

بدون شک یکی از مهمترین تجهیزات آشپزخانه اجاق گاز می باشد. اجاق گاز معمولا یکی از پرکاربردترین وسایل آشپزخانه محسوب می شود از این جهت انتخاب یک اجاق گاز مناسب می تواند تا حدود زیادی خیال خانم های خانه دار را آسوده کند. لذا در این مختصر سعی شده است که اطلاعاتی در خصوص ویژگی های اجاق گاز مناسب ارائه شود. اجاق گازها به لحاظ ابعاد به انواع رومیزی ، مبله (کابین دار) و صفحه ای(توکار) تقسیم بندی می شوند.

اجاق گاز مبله : این نوع اجاق گاز از سالهای دور مورد استفاده قرار می گرفته است و در سالهای متمادی از لحاظ ظاهری و کارایی به کیفیت آن افزوده شده است. امروزه این نوع اجاق گازها دارای فر نیز می باشند. از مزایایی این نوع اجاق گازها می توان به قابلیت جابجایی و راندمان بالای حرارتی و از معایب آن می توان به فضای زیادی که اشغال می کند اشاره کرد.

اجاق گاز رومیزی : این نوع از اجاق گاز ساده ترین نوع اجاق گاز می باشد. از مزایای این نوع اجاق گاز ، قابلیت جابجایی و فضای کمی است که اشغال می کند و از معایب آن می توان به ظاهر نه چندان شکیل و راندمان پایین حرارتی آن اشاره کرد. این نوع اجاق گاز برای ادارات و مغازه ها مناسب می باشد.

اجاق گاز صفحه ای : با توجه به طراحی مدرن و امروزی آشپزخانه ها و طراحی فرهای توکار ، این نوع اجاق گازها به تدریج جای خود را در آشپزخانه های ما باز می کنند. از مزایای این اجاق گاز ها می توان به طراحی زیبا ، فضای اشغالی کم ، راندمان حرارتی مناسب اشاره کرد.


تقسیم بندی اجاق گازها به لحاظ سوخت مصرفی


اجاق گاز صفحه ای برقی : این نوع اجاق گازها دارای توان گرمایی بالاتر و قدرت پخت بهتری می باشند اما با توجه به استفاده از برق نسبت به سایر اجاق گازها ، پرهزینه تر می باشند.

اجاق گاز صفحه ای گازی


تقسیم بندی اجاق گازهای صفحه ای به لحاظ جنس صفحه


اجاق گاز صفحه ای استیل : دارای دونوع استیل صاف و ضد خش(آجدار) می باشند. اجاق گاز با استیل صاف بدلیل سطح صاف وصیقلی بهتر از سایر اجاق گازها تمیز خواهد شد اما احتمال خش دار شدن را نیز دارد.

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای : اجاق گازهای شیشه ای دارای ظاهری بهتر نسبت به نوع استیل می باشند. جنس شیشه این نوع اجاق گازها از جنس شیشه سکوریت نشکن می باشد که معمولا در برابر حرارت مقاوم بوده و به این راحتی شکسته نمی شوند. این اجاق گاز معمولا در دو رنگ سفید و مشکی تولید می شود که رنگ سفید نسبت به رنگ مشکی گرانتر می باشد.

اجاق گاز سرامیکی : این نوع اجاق گازها علاوه بر برخورداری از ظاهری مناسب دارای مقاومت حرارتی بیشتری نسبت به اجاق گازهای شیشه ای می باشند.


معیارهایی مهم در هنگام خرید اجاق گاز صفحه ای


ترموکوبل : ترموکوبل در اجاق گازهایی که از سوخت گاز استفاده می کنند در هنگام خاموش شدن شعله به علت سر ریز غذایی یا به هر علت دیگر به صورت خودکار جریان گاز را قطع می کند.

فندک : یکی دیگر از معیارهای قابل ذکر داشتن فندک می باشد که تقریبا همه اجاق گازهای صفحه ای امروزی مجهز به فندک می باشند.

نشان استاندارد : در هنگام خرید اجاق گاز حتما از دارا بودن نشان استاندارد آن اطمینان حاصل فرمایید.kitchen built-in hob gas

اجاق گاز ایلیا استیل

گاز ایلیا استیل

اجاق گاز مبله ایلیا استیل

اجاق گاز توکار ایلیا استیل

اجاق گاز استیل ایلیا استیل

اجاق گاز شیشه ای ایلیا استیل

خرید اینترنتی اجاق گاز ایلیا استیل

اجاق گاز ایرانی

اجاق گاز برقی ایلیا استیل